HAKKARİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Geçmişten Günümüze Aktarılan Kültürel Miras

Ünlü seyyah Evliya Çelebi, Seyahatname - si’nde “Hükümet Benderi” diye bahsederek yörenin cesur, dürüst ve atılgan insanların - dan bahsetmiştir.

Hakkâri’de folklorik zenginlik, sözlü kültür geleneği olan dengbejlik, rengarenk kadın ve erkek kıyafetleri, düğün, halay, taziye ve yemek adetleri yüzyıllar öncesinden günü - müze kadar özünü koruyarak yaşatılmakta dır. Toplumsal dayanışmanın simgesi Mevlid geleneği, üç gün üç gece süren düğün geleneği, üç gün süren taziye geleneği, yay - lalarda kuzu kırpma şenlikleri, kız alıp verme gelenekleri yüzyıllar öncesinde olduğu gibi önemli ölçüde varlığını devam ettirmektedir