HAKKARİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz

         İl Müdürlüğümüz ;

Kültür ve Turizm Bakanlığının il ve ilçe düzeyindeki görevlerini planlamak, yönetmek, denetlemek, geliştirmek ve değerlendirmek üzere kurulanyönetim ve denetim mercidir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında Kuruluş yapısı şu şekilde tanımlanmıştır.

(1) İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri; idari hiyerarşisi altında hizmetlerini yürütmekte olan Bağlı Birimlerin faaliyetlerinin amacına uygun ve verimli şekilde yürütülmesini sağlayan yönetim ve denetim mercidir.

(2) İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile Bakanlığımız merkez teşkilatına doğrudan bağlı olan birimler arasında Bakanlıkça verilen koordinasyon görevlerini yürütür.

(3) İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin, Bakanlığımız merkez teşkilatına doğrudan bağlı olan birimler arasındaki koordinasyon faaliyetinin kapsamı Bakanlık Makamınca belirlenir.