HAKKARİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz


İlimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmak, korumak, geliştirmek, tanıtmak, gelecek nesillere aktarmak ve toplumsal bilincin oluşmasında bilgiye erişmeyi kolaylaştırmak; turizmi çeşitlendirmek, pazarlamak, teşvik etmek, denetlemek, dinamik kültür ve turizm politikaları ve sürdürülebilir turizm anlayışı ile ilimizin ülke ve dünya turizminde alacağı payı artırmaktır.

Misyonumuz

Hakkari'nin tarihi, kültürel ve doğal mirasını korumak, geliştirmek, gelecek kuşaklara aktarmak, turizmi çeşitlendirmek,  tanıtmak, pazarlamak; kültür ve turizm alanındaki faaliyetlerle ilgili, kurumlarla iş birliği yaparak koordinasyonu sağlamaktır.