HAKKARİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Camiler, Kaleler, Saraylar ve Medreseler

Şehirde yer alan medreseler ve camiler Hakkari’nin geçmişte önemli bir ilim merkezi olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Şehrin en eski medresesi olan Zeynel Bey Medresesi 16. yüzyılda Hakkâri beylerinden Zeynel Bey tarafından yaptırılmıştır. Şehrin tarihi medreselerinden bir diğeri de 1700 yılında inşa edilen, avlulu medrese planına sahip Meydan Medresesi’dir. Bağlar (Nehri) köyünde yer alan Kayme Sarayı geçmişte önemli din alimlerinin yetiştiği, 1900’lü yıllarda inşa edildiği düşünülen şehrin nadide yapılarından biridir. Saray restore edilerek Müze olarak hizmet vermeye hazır hale getirilmiştir. Şehirdeki bir diğer saray kalıntısı ise Şemdinli’ye 17 km mesafede bulunan Kelat Sarayı’dır. Yine Osmanlı dönemi eseri olan ve adeta Şemdinli doğasının tacı sayılabilecek olan tarihî Taş Köprü burada yer almaktadır.

İslamiyetin ilk dönemlerinden miras kalan Emir Şaban Camii, Melik Esat Camii ve Osmanlı dönemi eserlerinden Şeyh Ali Camii en önemli tarihî camilerdendir. Hakkâri merkezde bulunan Çölemerik Kalesi ve Bay Kalesi yüzyıllarca Hakkâri Beylerinin idari merkezi olarak kullanılmış ve tarihî kaynaklarda yerini almıştır.