HAKKARİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Dini Mimari Yapılar

                 3. DİNİ MİMARİ YAPILAR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             *Musa ÖZATAK
               Hakkâri bölgesinin İslam ile tanışması Hz. Ömer (r.a) dönemine denk gelmektedir. 639-640 yıllarında ilk kez İslam Hakkâri beyleri tarafından benimsenmiş ve dinin öğrenilip hayata tatbiki konusunda da böyleye ilk kez girişimler olmuştur. İslami nüfus geçmişte de günümüzde de Hakkâri nüfusunun her zaman büyük çoğunluğunu oluşturmuştur. Doğal olarak Hakkâri coğrafyası Müslümanların gerek dini vecibelerini yerine getirdikleri camiler, dini eğitimlerini aldıkları medreseler, gerekse de velilerini defnettikleri türbeler bakımından oldukça zengin bir kültürel mirasa sahiptir.

             İslamiyet’ten sonra, 1600-1638 yıllarında Nesturi patrikliğinin merkezinin Hakkâri’deki Konak (Koçanıs) köyüne taşınması ile o dönemden 1915’lere kadar Hakkâri nüfusunun inanç olarak Müslümanlardan sonraki en yoğun olan dini Hıristiyanlığın Nesturi kolu oluşturmaktadır. Hakkâri’nin tüm ilçelerinde ve çoğu köyünde yoğun olarak yaşamış olan Nesturilerin günümüze ulaşabilmiş çok sayıda kiliseleri mevcuttur. Bunlardan 36 tanesi tescilli kültürel varlıktır.

 

* Sanat Tarihçi, Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sanat Tarihi (Tezli) Yüksek Lisans Öğrencisi.