HAKKARİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İnanç Turizmi


                      İnanç Turizmi

            Dinsel inançlar, turizm hareketlerinin oluşmasında önemli bir yere sahiptir. Özellikle dinin toplumsal yapının temel dinamiği olduğu belli dönemlerde bu faktör insanların çok daha uzak mesafelere yolculuk etmesini sağlamaktadır. Birçok uygarlığı içeren, engin coğrafyası ile Türkiye, dinsel kültür mirası bakımından eşine ender rastlanan bir ülkedir. Bu mirasın en yoğun ve zengin biçimde tezahür ettiği iller- den biri de hiç şüphesiz Hakkâri’dir. Hakkâri’de ağırlıklı olarak kendini hissettiren ve damgasını vuran din, tarihi süreç içerisinde İslam olmuştur. Ancak Hakkâri’de Hıristiyanlık ve Yahudilik de geçmişte yaşanmış ve tarihi dokunun şekil- lenmesinde etkili olmuştur. Hakkâri, özellikle Hıristiyan Nasturi mezhebinin izlerini taşıyan tarihi mekânlar bakımından da zengindir. Bu bağlamda tarihte Nasturiliğin patriklik merke- zi olan Koçanis (Konak) kilisesi ile Mar Abdişo Manastırı bu kültürün bizlere bıraktığı eşsiz eserler arasında bulunmaktadır.


                   Şemdinli Nehri (Bağlar) bölgesi İslam tasavvufunun Nakşibendi tarikatına ev sahipliği yaparak ülkemizin manevi dinamizmine katkı sağlayan Sâdât-ı Nehri’ye ev sahipliği yap- mıştır. Aynı zamanda bölgede Kayme Sarayı ve Kelat Sarayı gibi nadir sivil mimari eserlerini kültürümüze kazandırmıştır. Yine ukurca'da Şeyh İsmail Türbesi, Merkeze bağlı Üzümcü Köyünde Şeyh Ali Türbesi, Işık Köyünde Şeyh Musa Türbesi, Durankaya Beldesinde Şeyh Nazır Türbesi önemli inanç turizmi noktalarındandır. 


DSC_0932.JPG