HAKKARİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

CUMHURİYET DEVRİNİN BİR SERHAT VİLAYETİ HAKKÂRİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

      Yazılı tarih öncesine kadar yerleşim yeri olan Hakkâri, coğrafi geçiş yolları üzerinde yer alması sebebiyle birçok medeniyetin ve imparatorluğun hüküm sürdüğü kadim şehirlerdendir. Hz. Ömer ile İslamiyet’in bu topraklarla buluşması, Çağrı Bey ve Tuğrul Bey yönetiminde Selçukluların bölgeye gelişi ve sonrasında Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle beraber Hakkâri’nin sosyal ve kültürel hayatı önemli ölçüde şekillenmeye başlamıştır.  Hakkâri genelinde varlığını sürdüren tarihi yapılar, camiler, medreseler, köprüler bu dönemde inşa edilmiştir. 1926 yılında yapılan Ankara Antlaşması ile Musul dâhil beş bölgesi ulusal hudutlar dışında kalan Hakkâri aynı yıl il statüsü kazanmıştır. 1933 yılında Van İline bağlanmış, 1936 yılında yeniden il statüsü kazanmıştır.
     İlimizin köklü bir tarihi, sosyal ve kültürel geçmişe sahip olduğu bilinmektedir. Bu sebeple İlimizin tarihi ve yetiştirdiği tarihi şahsiyetleri konusunda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Valiliğimiz, Hakkari Üniversitesi ve Müdürlüğümüz tarafından organize edilen, alanında uzman ve birbirinden değerli akademisyenlerin katılacağı “Cumhuriyet Devrinin Bir Serhat Vilayeti Hakkâri Uluslararası Sempozyumu” 02-04 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.


TÜM VATANDAŞLARIMIZA AÇIK OLAN SEMPOZYUMUMUZA DAVETLİSİNİZ...


PROGRAM KİTAPÇIĞINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.
ATAM_HAKKARI_SEMPOZYUMU_KITAPCIK (7).pdf