HAKKARİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

El Sanatları

           El Sanatları

           Tarihi süreç içerisinde çok değişik topluluk ve devletler tarafından yönetilen Hakkâri, sarp kayalıklar yüksek dağlar arasında kurulmuş, tarihi ve kültürel zenginliklere sahip bir ilimizdir. Bugün Hakkâri’ye bağlı ilçe ve köylerde yaşayan insanlar, tabiat ve arazi şartlarından dolayı hayvancılığa yönelmiş ve hayvanlardan elde ettikleri yünlerle el sanatları ürünleri ortaya koymaya başlamışlardır. El sanatları ürünleri içinde kilim  dokumacılığı önemli bir yere sahiptir. Kilimlerin yanı sıra cicimler, sumaklar, halılar, bahtiyariler, heybeler, terler, parzunlar, beşikler, kapı süsleri, kuşaklar ve çoraplar Hakkâri El Sanatları ürünlerini oluşturmaktadır.