HAKKARİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Mezarlıklar

   

      Kızıl Kümbet Mezarlığı

Hakkâri Merkez Gülereş Baba Mahallesi’nde kuzeyden güneye doğru eğimli bir sırtta yer almaktadır. Zaviye kalıntısının kuzey tarafındaki düzlük kesimde Osmanlı döneminden kalma üzerleri kitabeli, zengin bitkisel ve geometrik desenli mezar taşları mevcuttur.

       Melik Esed Mezarlığı

Hakkâri Merkez Biçer Mahallesi’nde Melik Esed Camii’nin batı tarafında hazire şeklindedir. Burada bir kısmı yerinde dikili, diğerleri etraftan toplanan 25 tane üzerleri kitabeli ve zengin süslemeli mezar taşı tespit edilmiştir. Çiçek, yaprak ve dal motifleri mezar taşlarının en belirgin süslemeleridir.

      Peylan (Güçlü Köyü) Mezarlığı

Yüksekova-Şemdinli karayolu üzerinde anayola 1 km uzaklıktadır. Burada köyün içerisinde olan iki tane koç ve koyun heykeli ile mezarlığında hazireler içinde tarihi mezar taşları bulunmaktadır. Mezarlık köyün kuzeydoğusun- da bir tepe üzerindedir. Hemen hemen tepenin en üst seviyesindeki düzlük kesimde mezarlar yoğunlaşmıştır. Burada üç tane etrafı duvarlar- la çevrili hazire bulunmaktır.

       Kale Altı Mezarlığı

Hakkâri Merkez Biçer Mahallesi’nde, kalenin doğu kesiminde kalan büyükçe bir mezarlıktır. Bu mezarlığın değişik kesimlerinde 16 adet, çoğu yerlerinden sökülmüş sanatsal özelliğe sahip, üzerleri bitkisel ve geometrik desenlerle bezenmiş mezar taşlarına rastlanmıştır. Bu mezar taşlarından çoğu taşınarak koruma altına alınmıştır.
DSC_0462.JPG

  Urartu Mezarlığı

Hakkâri merkez, Gazi Mahallesi bulunan M.Ö.1000 başlarına tarihlenen bu mezar odası Urartu dönemi ve Erken Demir Çağı’ndaki mezarlarla benzerlik göstermektedir. Burada bulunan mezar odası örneklerine Van Karangündüz Nekropolü kazılarında rastlanmıştır.

   Çetintaş (Hergel) Kaya Mezarı 

Çetintaş Hakkari Merkeze bağlı Akkuş köyünün doğusunda kalan mezradır. Şehir Merkezine 37 km uzaklıktadır. Kaya Mezarı 15 haneli mezranın güneydoğu tarafındaki arazinin içerisindeki kayalık bir alanda yer almaktadır. Mezar çok odalı Urartu Kaya Mezarı özelliklerini taşımaktadır. Büyükçe tasarlanmış 1.25 m genişliğinde 1.10 m yüksekliğinde doğuya bakan bir kapıdan ana odaya giriş sağlanmaktadır. Ana odadan batı ve güney cephelere açılan iki odası daha mevcuttur. 
DSC_0485.JPG