HAKKARİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Camiler

       Çukurca Emir Şaban Camii

Çukurca İlçe merkezinde, hükümet konağının kuzey doğusunda kalan cami, medrese üniteleri ile birlikte bir kompleks yapı oluşturmaktadır. 22.70 m x 19.50 m dış ölçülere sahip, kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Enine uzanan dört sahından meydana gelen yapının kuzey doğusuna bir gasilhane yerleştirilmiştir. Camide tarihlendirmeye yarayacak herhangi bir yazıt ve belgeye rastlanmamıştır. Bu nedenle kesin tarihi belli değildir. Camiye adını veren Emir Şaban’ın kimliği bilinmemektedir. Doğu tarafındaki mezarlıkta adına bir türbe yapılmıştır. Vilayetler Birliği tarafından ödenek sağlanmış, caminin restorasyon ve çevre düzenleme işi ihalesi 25.10.2019 tarihinde yapılmış ve yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Mart 2020 tarihinde restorasyon ve çevre düzenleme işine başlanmış olup, restorasyon tamamlanmış, Eylül 2021 den itibaren ibadete açılmıştır.

      Şeyh Ali Camii (Üzümcü Köyü).

Hakkâri merkeze bağlı Üzümcü köyünde yer almaktadır. Merkeze 25 km uzaklıktaki köye, Çukurca-Hakkâri karayolundan 1 km’lik stabilize bir yol ile ulaşılmaktadır. Cami batıdan doğuya doğru eğim yapan bir araziye kurulmuştur. Aslında yapının üç katlı olduğu ve bu üç katın değişik fonksiyonları içerdiği anlaşılmıştır. Ancak son yapılan onarımlarda caminin dış beden duvarlarına dokunmadan ve kısmen planını koruyarak iki kata düşürülmüş içten tamamen betonarme hale dönüştürülmüştür. Dıştan da örtü saç çatı ile kaplanmıştır. Zemin kat ziyaretgâh, birinci kat ise cami olarak kullanılmaktadır. Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon ve Çevre Düzenleme Projeleri kuruldan geçmiş, ödenek sağlandığı takdirde uygulama projeleri hayata geçirilecektir. 
           Pir Gevher Camii

Sinan Vadisinin güneyinde kayaların üzerine kurulmuş olan caminin kuzey tarafı uçurumdur. Güney ve doğu tarafında büyük ölçüde yıkılmış mahalleyi oluşturan evler yer almaktadır. Yapının üzerinde tarihlemeye ve süslemeye ilişkin herhangi bir kitabe yada süsleyici unsur mevcut değildir. Kireç harçlı moloz taş duvarlarından yapının 18-19.yy’ dan kalma olabileceği izlenimi vermektedir.   Camii kayalıkların ucunda, kuzey ve batıdaki dağlarınsilueti önünde farklı bir görüntü yansıtmaktadır. Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon ve Çevre Düzenleme Projeleri kuruldan geçmiş, ödenek sağlandığı takdirde uygulama projeleri hayata geçirilecektir.