HAKKARİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kaleler

  Mir (Çölemerik) Kalesi

Hakkâri kent merkezinde bulunan kale yaklaşık 150-200 m civarında nisbi bir yükselti üzerine kurulmuştur. Ancak kale birçok tahribata uğramış ve bugün için mimari dokuya ilişkin fazlaca bir bilgi bulunmamaktadır. Kale, kenti tümüyle gören bir konuma sahiptir.

kg2.png
Çölemerik Kalesi

Bay Kalesi

Şehrin güney tarafında ve merkeze 7-8 km. uzaklıkta bulunan kale, deniz seviyesinden 2025 m. Yükseklikte sarp ve kayalık bir tepe üzerinde yer almaktadır. Kaleye hem kuzeyden hem de güneyden tırmanmak mümkündür. Mimari dokusu büyük ölçüde tahrip olan kalenin en üst kesiminde moloz taşlar ve horasan harcı ile tutturulmuş duvar izleri mevcuttur. Etrafa dağılmış seramik parçalarından Demir Çağı’ndan Ortaçağ sonlarına kadar burada yerleşimin olduğu anlaşılmaktadır.

HAKKARİ BAY KALESİ.JPG 

      Kasrı Hevtgan Kalesi

Çukurca’nın kuzey batısında Sidan Vadisinde bulunmaktadır. Mir Evi olarak da bilinmektedir. Vadinin güney yamacında ortaya yakın bir kesimde kayalık bir alan üzerine inşa edilmiştir. Yapıya ulaşmak için günümüzde patika veya benzeri herhangi bir yol yoktur. Bu nedenle ulaşımı oldukça zordur.

IMG_9010.jpg