HAKKARİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Yayla Turizmi

              Yayla Turizmi

          Yayla (zoma); yöre halkının yaz mevsiminde hayvanlarını otlatmak ve ürünlerini değerlendirmek için göç ettikleri, geleneksel kara çadırları ile yaşadıkları yerlerdir. Doğa temelli turizm olanaklarını sunmaları adına da kulla- nılabilir bir özellik göstermektedir. Mayıs ayı başlarında başlayan yayla yaşamı Ekim ayının sonuna kadar sürebilmektedir.Hakkâri başta görsel güzellikler olmak üzere, diğer birçok doğal çekiciliğinin yanında farklı mikro klima alanlarına sahip olması ve zengin kültürel yaşamı sayesinde yaylacılığave yayla turizminde önemli bir yer alabilir. Bu anlamda renkliliği ve zenginliği yansıtan illerden biri olan Hakkâri, doğal güzellikler, flora, hayvan varlığı ve insan ilişkileri açısından da oldukça ilgi çekicidir.

 KIL ÇADIRLARDA YAYLA YAŞAMI.jpg

              Ülkemizin bazı bölgelerinde oldukça gelişen ve hatta ulusal ölçekte önemli katılım sağlanan birçok yayla turizm bölgesi vardır. Bu bağlamda Hakkâri ili sınırları içinde yayla turizm alanları yüksek bir potansiyele sahiptir denilebilir. Hakkâri’deki başlıca yaylalar şöyle sıralanabilir: İl merkezine 18 km uzaklıkta bulunan Berçelan Yaylası, 36 km mesafede bulunan Mergan Yaylası ile Bala yaylası, 15 km. mesafede bulunan Golan Yaylası, Yüksekova’ya 12 km mesafede bulunan Meydan Belek Yaylası, 30 km mesafede bulunan Cilo-Sat Yaylaları.

BERÇELAN (3).JPG

                  Hakkari'de insanlar hayvanlarına daha serin bir yer imkanı verdiği için yaylaları tercih ederler. Böylece göçer şekilde yılın 5-6 ayını yaylalarda geçirirler. Yaylalar baharlık, yazlık ve sonbaharlık olmak üzere kategorilenir. İlk baharda karların yavaş yavaş erimesiyle bölge halkı öncelikle karların erime hızı ve sürelerine göre rakım olarak daha alçak yerler olan ilkbahar yaylalarına göçerler. Karların tam erimesi sonucu asıl yayla yerleri olan yazlık yaylalara göç edilir. Yine sonbaharda havaların soğumasıyla daha sıcak yerler olan sonbaharlık yayla yerlerine iniş başlar. 

Berçelan Yayla Şenlikleri.jpg
            
                   Hakkari Berçelan yaylasında dönem dönem yayla şenlikleri düzenlenmektedir. Bu şenliklerde çadırlar kurulur, müzikler eşliğinde halaylar çekilir, kuzular yıkanır, kırpılır, halk hep bir arada dayanışma ve kaynaşma örneği gösterir.