HAKKARİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Flora

               Flora

             Doğa temelli turizm talebini yaratma noktasında flora önemli bir değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu çevrenin hiç şüphesiz nitelikli olma zorunluluğu vardır. Bundan dolayı sürdürülebilir turizm için, bölge ve yerel alanların doğal özelliklerin korunması ve turizme açılması gerekmektedir. Bu anlamda Hakkâri ili, yeterli envanter çalışması yapılmamış olmasına karşılık önemli sayılacak oranda biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Hakkâri sınırları içerisinde beş önemli doğa alanı bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla; Zap Suyu Vadisi, Buzul-İkiyaka Dağları, Yüksekova, Mordağlar, Şemdinli Vadisi’dir. Hakkâri beş önemli doğa alanının yanı sıra dört önemli bitki alanını da içermektedir. Bunlar da sırasıyla; ÖBA No: 117 Zap Suyu Vadisi, ÖBA No: 118 Buzul ve İkiyaka Dağları, ÖBA No: 119 Yüksekova, ÖBA No: 120 Şemdinli Vadisi ’dir. İldeki yüksek dağlar, derin ve uzun vadiler önemli izolasyon alanları oluşturarak ilimize has endemik bitki türlerin oluşmasının yanı sıra nadir bazı bitki türlerinin yaşam alanı bulmasına olanak sağlamıştır. Bu endemik bitkiler arasında; Ters Lale (Fritillaria İmperialis), Erodiumhakkiaricum, Şah Burçak (Lathyrus Satdaghensis), Astragalusrechingeri, Delphiniumcarduchorum, Pterocephaluskurdicus, Crepis Hakkârica, Fritillariacrassifoliasubsp, Hakkarensis, Rosulariaelymaitica, Grammosci- adiumcornutum, Cephalariakotschyi, Inulainuloides türleri ve daha birçokları mevcuttur.
Fritillaria_imperialis_Auro.jpg

Hakkâri ilinin florası henüz tam anlamıyla ortaya konulamamış olup bu konuda araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Ayrıca yöre halkı tarafından değişik yemeklerde kullanılan birçok bitki çeşidi bulunmaktadır. Bunların başlıcaları; Uçkun , Doğa Dikeni ,Yarpuz , Mende, Kenger’dir.

Dağ Muzu (Uçkun)