HAKKARİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Savunma Mimarisi Yapıları

            2. SAVUNMA MİMARİSİ YAPILARI
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
* Musa ÖZATAK

          Tarihi yayla kentleri, kadim kaleler, dirheler ( dev evleri), gözetleme ve savunma kulelerinin yanında bir diğer önemli savunma mimarisi yapısı da Nasturi kiliseleridir. Kiliselerin önemli olanlarının Topografik olarak yüksekçe bir platform üzerine (Koçanıs Kilisesi)  veya sarp ve ulaşılması güç dağ diplerine ( Mar Abdişo ve Mar Şalita Kiliseleri) inşa edilmelerinden anlıyoruz ki bu yapılar dini ibadetlerin yerine getirilmesinin yanında savunma amacı da taşımaktadır.  

* Sanat Tarihçi, Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sanat Tarihi (Tezli) Yüksek Lisans Öğrencisi.