HAKKARİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Medreseler

          Zeynel Bey Medresesi

Medrese Hakkâri’nin Biçer Mahallesinde bahçeler arasında ve dere kenarında yer almak- tadır. 1998 yılında Hakkâri’de başlatılan yüzey araştırması sırasında tespit edilen medrese; kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı ve 17.20x22.20 m dış ölçülerinde bir alana oturan yapı olarak tanımlanmıştır. Bu dönemde yapı büyük ölçüde yıkıldığından kazı ve temizlik yapmadan planını tam olarak ortaya koymak mümkün olmamıştır. Ancak ortada bir avlu ve bunun tarafından sıralanan medrese odaları an- laşılmaktadır. Odalar kare ve dikdörtgen planlı, üzerleri beşik tonoz örtülüdür. Medresenin tamamımda moloz taş ve kaba yonu taşlar kullanılmıştır.