HAKKARİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihi Mezarlıklar ve Mezar Taşları

       Kızıl Kümbet Mezarlığı

Gülereş Baba Mahallesi’nde, kuzeyden güneye doğru eğimli bir sırtta yer alan mezarlık halk tarafından ziyaret edilen ve kutsal bilinen yerlerden birisidir. Zaviye kalıntısının kuzey ta- rafındaki düzlük kesimde Osmanlı Dönemi’n- den kalma üzerleri kitabeli, zengin bitkisel ve geometrik desenli mezar taşları mevcuttur, Mezarlık alanında çoğu yerlerinden sökülmüş ve kırılmış 39 mezar taşı tespit edilmiş olup, bunlardan sadece 17 adedi durumunu korumaktadır. Etrafa dağılmış ve yerlerinden sökülmüş olanların tamamı Meydan Medresesi’ne kaldı- rılmış ve koruma altına alınmıştır.